Truck
arilans
бетон

Jautājumi-atbildes

Kvalitātes atbilstības deklarācija (kas to izsniedz un kad).

Atbilstības deklarācija – Dokuments, ko izsniedz betona rūpnīca piegādātā betona partijai. Deklarācijas izsniegšanas kārtība regulē standarti:

  • LVS EN ISO/IEC 17050-1 „Atbilstības novērtēšana. Piegādātāja atbilstības deklarācija. 1.daļa: Vispārīgās prasības” un
  • LVS EN ISO/IEC 17050-2 „Atbilstības novērtēšana - Piegādātāja atbilstības deklarācija - 2.daļa: Atbalstdokumentācija”.

Tieši šis dokuments fiksē  konkrēto betona partiju, kura noteiktajā laikā ir atvesta uz objektu. Tas  apliecina pasūtītājam, ka būvētājs izmantoja nepieciešamo materiālu no konkrēta piegādātāja. Standartā (vienā un otrā) norāda vajadzīgo informāciju, kā arī papildu informāciju, kas jānorāda deklarācijā. Betona rūpnīca uzglabā izsniegtās deklarācijas arhīvā, kas ļauj izsekot visu piegādāto betona sūtījumu.

Deklarāciju var izdot papīra formā, elektroniski vai jebkurā citā informācijas nesējā.

Saskaņā ar LVS EN 206, papildus deklarācijai, betona rūpnīca izsniedz preču piegādes pavadzīmi. Šim dokumentam nepieciešamās informācijas saraksts ir norādīts LVS EN 206:2010, p. 7.3. Arī klients var pieprasīt papildu informāciju, kas norādīta p. 7.2.