Truck
arilans
бетон

Jautājumi-atbildes

Dziļumvibrators betonam.

Tehnika

Jebkurā betonā ir gaisa burbuļi, kuri sastingušā betonā veido poras vai tukšumus. Sākotnēji gaisu ģenerē, sajaucot un pārmaisot materiālus rūpnīcā. Pēc tam gaiss iekļūst betonā transportēšanas laikā griežoties betona vedēja mucai. Turklāt, uzstādīšanas laikā veidnē, arī gaiss nonāk betonā.

Kvalitātes atbilstības deklarācija (kas to izsniedz un kad).

Sertifikāti

Atbilstības deklarācija – Dokuments, ko izsniedz betona rūpnīca piegādātā betona partijai. Deklarācijas izsniegšanas kārtība regulē standarti.

Pretsala piedevas.

Betons

Ir divi pretsala piedevu darbības principi -

Cik ilgi ir noteikts betona izturība ?

Betons

Lai klasificētu betona izturību, ir noteikts betona paraugu standartvecums – 28 dienas. Tieši šajā vecumā, normālos uzglabāšanas apstākļos,šaja vecuma betons iegūst 100% izturību no savas klases.

Kas ir betona korozija ?

Betons

Materiāla korozija - ekspluatācijas īpašību iznīcināšana vai zudums ķīmiskās vai fizikāli ķīmiskās mijiedarbības ar vidi rezultātā. Termins attiecas uz metāliem, bet nesen to var izmantot, iznīcinot citus materiālus, piemēram, betonu.

Speciāla tehnika -maisītājs

Tehnika

Pagarināt sacietēšanas stadiju ļauj tiksotropijas mehānisms, kas palīdz samazināt maisījuma plūstamību, veicot mehānisku iedarbību. Tieši tāpēc betona maisījums, kurš samaisīts betona maisītājā daudz ilgāk (aptuveni divas reizes) var būt sākotnējā vieglas ieklājamības klasē.

Kā izrēķināt- kādas klases un cik daudz betonu vajag?

Betons

Betona izturība tiek noteikta projektējošās organizācijās , ņemot vērā slodzi ,kāda būs konstrukcijā.

Betona sacietēšanas laiks.

Betons

Betona sacietēšanas (sabiezināšanas) laiks - laiks no betona ieliešanas sākuma līdz spēka straujām pieaugumam. Šajā brīdī pastāv cementa hidratācijas primāro produktu stabilas saites. Betona sacietēšanas laiks ir atkarīgs no cementa daudzuma, no saistvielas sastāvā, temperatūras un citiem faktoriem.

Preču betons.

Betons

Tā saucamais "preču betons" (betona maisījums, kas gatavs lietošanai), tiek ražots betona rūpnīcā tālākai pārdošanai, ar piegādi uz objektu.